โครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2019-01-13 01:26:00
IP: 184.22.58.160
 
 
 
 
 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกและครอบครัว ปลูกฝัง สร้างค่านิยมให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการประหยัดและการออมเงิน มีความเข้าใจในหลักการและขบวนการของสหกรณ์ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กได้มี่ส่วนร่วมและรับของที่ระลึกสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งนำเงินออมมาฝาก เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ