กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-11-26 11:35:58
IP: 159.192.241.133
 
 
 
 
 

                         พลเรือโท ศังกร  พงษ์ศิริ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด โดยมี พลเรือตรี พิชิต  วาดวารี รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ให้การต้อนรับ กิจกรรมมอบโล่รางวัลสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น และพิธีปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ