สอ.ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด ศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-10-26 03:08:43
IP: 184.22.41.20
 
 
 
 
 

                       สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ต้อนรับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด ในการเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการนำไปพัฒนาการบริหารงานในสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ