สอ.รร.เตรียมทหาร เข้าศึกษาดูงาน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-09-15 09:38:52
IP: 110.77.169.174
 
 
 
 
 

                         พลเรือตรี พิชิต  วาดวารี รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเตรียมทหาร จำกัด ในการนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง กิจการของสหกรณ์ฯ ให้มีความก้าวหน้าตอบสนองการบริการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกต่อไป เมื่อวันที่ 14 ก.ย.61

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ