โครงการเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-08-16 11:58:54
IP: 159.192.241.168
 
 
 
 
 

                   พลเรือตรี พิชิต  วาดวารี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน/รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีโครงการเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี  เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการสืบทอดพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกให้แก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สอ.นย. จึงร่วมกับกำลังพล กองพลนาวิกโยธิน และโครงการฝนหลวงและการบินเกษตร จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนองพระราชปณิธาน ณ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ส.ค.61

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ