โครงการส่งเสริมความร่วมมือในขบวนการสหกรณ์กองทัพเรือ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-05-26 14:21:03
IP: 110.78.186.128
 
 
 
 
 

                         นาวาเอก ทศพล  ผลดี  รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือในขบวนการสหกรณ์กองทัพเรือ ได้แก่ 1.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด 2.สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด 3.สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 4.สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 5.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 6.สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และ 7.สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด การเสวนาเรื่อง "การดำเนินการเมื่อสมาชิกถูกฟ้องล้มละลายและศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด"  ณ เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26-27 พ.ค.61

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ