วันคล้ายวันสถาปนา สอ.นย.
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2018-01-15 02:47:16
IP: 184.22.56.228
 
 
 
 
 

                         พลเรือโท กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ครบรอบปีที่ 23 เมื่อวันที่ 11 ม.ค.61

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ