ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ครั้งที่ 7/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-07-31 08:53:21
IP: 110.77.169.237
 
 
 
 
 

เมื่อ 27 ก.ค.60 เวลา 1330 พล.ร.ต.อาคม แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ก.ค.60 ครั้งที่ 7/2560 เพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติการดำเนินการต่างๆ ที่ห้องประชุม สอ.นย. 1


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ