มอบเงินชมรมภริยา นย.
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-06-07 10:54:23
IP: 159.192.241.130
 
 
 
 
 

                         พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และฝ่ายจัดการ ร่วมมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้ชมรมภริยานาวิกโยธิน เพื่อเยี่ยมบำรุงขวัญครอบครัวและกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ