สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-05-11 10:26:53
IP: 110.77.199.250
 
 
 
 
 

                         นาวาเอก พิชิต  วาดวารี รองประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานสหกรณ์และเพิ่มทักษะประสบการณ์ของบุคลากรด้านการบริหารสินเชื่อ สวัสดิการ และระบบโปรแกรมการปฏิบัติงานสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 พ.ค.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ