ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-02-27 10:58:18
IP: 159.192.241.182
 
 
 
 
 

                         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 น.อ.สุวิทย์ เวียงเจริญ รองผู้จัดการ สอ.นย.เป็นผู้แทนสหกรณ์ รับมอบประกาศณียบัตร สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปี 2559 จากนายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 และร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติั ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

   
   
   
 
 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ