ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-02-08 07:32:34
IP: 110.77.214.73
 
 
 
 
 

                         พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก (ชสอ.ตอ.) ในการนำคณะกรรมการชมรมฯ เข้าเยี่ยมเยือน สอ.นย.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานสหกรณ์และการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ