สอ.กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2017-02-02 09:32:14
IP: 110.77.199.235
 
 
 
 
 

                         น.อ.วิชชา  พรหมคีรี ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนางานด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 2 ก.พ.60  

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ