ดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2017-01-24 15:06:19
IP: 110.77.214.89
 
 
 
 
 

                       วันที่ 18 ม.ค.2560 น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ พร้อมคณะฝ่ายจัดการ เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสหกรณ์และการจัดทำตู้ ATM อีกทั้งนำข้อดีต่างๆของสหกรณ์ที่ดูงานมาพัฒนาปรับปรุง สอ.นย ต่อไป

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ