โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดพิษณุโลก
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ นย. Date: 2016-12-16 09:09:08
IP: 110.77.199.180
 
 
 
 
 

                         นาวาเอก วิชชา  พรหมคีรี ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกนำคณะนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดพิษณุโลก ตามกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์งานสหกรณ์ให้แก่นักเรียนที่ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ตรง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ