ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 8/2559
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2016-08-23 08:16:06
IP: 110.77.199.61
 
 
 
 
 

               น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ ประธานกรรมการวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน ส.ค.59 ครั้งที่ 8/2559 เมื่อ 22 ส.ค.59 เวลา 0930 ที่ห้องประชุม สอ.นย. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ