ประชุมคณะกรรมการ ฯ ลงทุน ครั้งที่ 8/2559
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2016-08-22 08:58:04
IP: 110.77.214.248
 
 
 
 
 

                 เมื่อ 18 ส.ค.59 เวลา 1330 น.อ.พิชิต วาดวารี ประธานคณะกรรมการการลงทุน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือน ส.ค.59 ที่ห้องประชุม สอ.นย. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ