ประชุม CQA ครั้งที่ 4/2559
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-08-10 14:05:12
IP: 180.183.0.143
 
 
 
 
 

                 น.อ.วิชชา พรหมคีรี ประธานคณะทำงาน โครงการปรับประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ 9 ส.ค.59 เวลา 1330 เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของ สอ.นย.ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน

 


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ