ประชุมคณกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 16/2559 ห้องประชุม สอ.นย. 1
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-08-09 14:47:11
IP: 183.89.162.172
 
 
 
 
 

                 เมื่อ 8 ส.ค.59 เวลา 0900 น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ กรรมการเงินกู้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 16/2559 ที่ห้องประชุม สอ.นย. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิก และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ