ประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือน ก.ค.59 ครั้งที่ 7/2559
Posted: สหกรณ์ออมทรััพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-07-28 13:22:18
IP: 183.89.116.8
 
 
 
 
 

                  พล.ร.ต.อาคม แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือน ก.ค.59 ครั้งที่ 7/2559 เมื่อ 28 ก.ค.59 ที่ ห้องประชุม สอ.นย. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ดังนี้

1.พิจารณาเรื่องรับสมาชิกใหม่ ให้ออก ลาออกและเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น.

2.พิจารณาการบริหารเงินสดสภาพคล่อง

3.อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จำนวน 1 ราย

4.อนุมัติปรับปรุงแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาตั้งผู้รับโอนประโยชน์

5.อนุมัติเปิดบริการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้แก่สมาชิกที่มาติดต่อธุรกรรมที่ สนง.สอ.นย.

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ