ประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่7/59
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2016-07-22 13:59:23
IP: 110.77.214.25
 
 
 
 
 

                   น.อ.พิชิต วาดวารี ประธานคณะกรรมการการลงทุน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 7/2559 เมื่อ 22 ก.ค.59 เวลา 1100 ณ ห้องประชุม สอ.นย. 1 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ