ประชุม 7 สหกรณ์กองทัพเรือ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-07-14 11:44:47
IP: 119.42.67.129
 
 
 
 
 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เคหะสถานราชนาวี กองทัพเรือ ร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ในกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 14 ก.ค.59

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ