โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-07-12 15:52:55
IP: 183.89.163.108
 
 
 
 
 

            เมื่อ 12 ก.ค.59 เวลา 0900 พล.ร.ต.อาคม แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.นย. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ "เรื่องบริหารเงินอย่างไรให้พอเพียง" ที่ห้องประชุม สอ.นย. โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสนิท ต้นสมบัติ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี สำนักงานสหกรณ์ปราจีนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกและครอบครัว จำนวน 50 คน


 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ