ประชุมคณกรรมการประจำเดือน ครั้งที่ 6/59
Posted: ปฐมวัสส์ กิจกระจ่าง Date: 2016-06-29 15:34:15
IP: 183.89.117.71
 
 
 
 
 

        พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 6  เมื่อ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สอ.นย 1

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ