ประชุมคณะกรรมการ ฯ ลงทุน ครั้งที่ 6/2559
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2016-06-24 10:54:17
IP: 110.77.248.57
 
 
 
 
 

                   น.อ.พิชิต วาดวารี ประธานคณะกรรมการการลงทุน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 6/2559 เมื่อ 23 มิ.ย.59 เวลา 1500 ณ ห้องประชุม สอ.นย. เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การบริหารเงินสดสภาพคล่อง
2. การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับฝากเงิน และอัตราดอกเบี้ยของ สอ.นย. และรับทราบเรื่องอื่น ๆ ใรความรับผิดชอบ

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ