ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/59
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-06-21 10:47:54
IP: 183.89.0.94
 
 
 
 
 

                            น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ ประธานคณะกรรมการฯวิจัยและพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯวิจัยและพัฒนา  ครั้งที่ 6/59 เมื่อ 21 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สอ.นย  2

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ