ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ 16 มิ.ย. 59
Posted: Patomwat Kijkrahang Date: 2016-06-20 10:04:20
IP: 110.77.248.164
 
 
 
 
 

                         น.อ.วิชชา พรหมคีรี ผู้จดการ สอ.นย. ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รวมถึงชี้แจ้ง ทำความเข้าใจและมอบแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้การให้บริการแก่สมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ 16 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุม สอ.นย.

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ