ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/59
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-05-24 11:20:11
IP: 119.42.123.11
 
 
 
 
 

                            น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ ประธานคณะกรรมการฯวิจัยและพัฒนา สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯวิจัยและพัฒนา  ครั้งที่ 5/59 เมื่อ 24 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สอ.นย  2
 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ