การสรงน้ำพระและการรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-04-12 11:18:00
IP: 119.42.122.33
 
 
 
 
 

           

   พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา, การทำบุญตักบาตร,การสรงน้ำพระ และการรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และยังได้จัดกิจกรรมให้คณกรรมการ และฝ่ายจัดการ สอ.นย. ได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจาก ประธานและผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ในวันที่ 10 เมษายน 2559 อีกด้วย

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ