มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-03-08 15:54:16
IP: 116.58.247.156
 
 
 
 
 

                         พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้กับ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อใช้จ่ายในการสร้างอาคารสำหรับออกกำลังกาย (ฟิตเนส) และจัดหาเครื่องออกกำลังกายให้กับข้าราชการและครอบครัว ที่ไม่สามารถออกกำลังกายหรือไม่สะดวกต่อการออกกำลังกายนอกสถานที่ได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวได้มีโอกาสออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น    ณ   กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 8 มี.ค.59

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ