โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2016-02-18 14:02:47
IP: 110.77.248.254
 
 
 
 
 

                           สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมบรรยายพิเศษหลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน ตามแผนกลยุทธ์ สอ.นย. ประจำปีงบประมาณ 2559 แผนงานการปรับประสิทธิภาพระบบงานและสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่างๆ และรับสมัครสมาชิกใหม่ เมื่อวันที่ 15 ก.พ.59

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ