รางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2015-09-13 09:53:36
IP: 10.5.50.44
 
 
 
 
 

                         สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558 จากสถาบันวิขาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื่องในงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี เวทีเสวนาวิชาการ "ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้าสู่อาเซี่ยน"  
                         สืบเนื่องจากสถาบันวิขาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีและสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี เพื่อยกย่องผู้นำสหกรณ์และสหกรณ์แบบอย่างที่ดีในการนำคุณค่าสหกรณ์สู่สมาชิกและชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนสหกรณ์ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ก.ย.58

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ