ประกาศ สอ.นย.
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2015-03-05 15:00:32
IP: 110.77.199.201
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ นย. เรื่อง

1. การสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัวสมาชิก และผู้ค้ำประกันเงินกู้ (รายละเอียด)

2. ระเบียบ สอ.นย. ว่าด้วยทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ (รายละเอียด)

3. ระเบียบ สอ.นย. ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต (รายละเอียด)   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ