กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2015-01-06 14:18:08
IP: 180.183.0.154
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558

          สำหรับสมาชิกที่เป็นเด็กและเยาวชน หรือผู้ปกครองนำเด็กมาฝากเงินตามโครงการส่งเสริมการออม  โดย ฝากเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นบัญชีของบุตรหลานเดิม หรือบัญชีสมาชิกเพื่อบุตรหลาน รับกระเป๋าเป้ลายการ์ตูน  สำหรับ 120 ท่านแรกเท่านั้น รีบๆ หน่อย ของมีจำนวนจำกัดครับท่าน!!!

                                        เฉพาะวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 นี้เท่านั้น   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ