ประกาศ สอ.นย.เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2014-08-19 09:10:17
IP: 110.78.149.253
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2558

ตามรายละเอียดดังนี้   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ