ประกาศรายชื่อและกำหนดการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 57
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2014-06-03 10:59:28
IP: 110.77.214.134
 

กำหนดการพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557

ณ  ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลำดับพิธี

เวลา 0800  - ผู้รับทุนการศึกษาลงทะเบียน

         0900  - ผู้รับทุนฯ รับฟังคำชี้แจง และซักซ้อมการปฏิบัติ

         0930  - ผู้ร่วมพิธีฯ พร้อม  ณ  ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.

         0945  - ประธานพิธีฯ เดินทางถึงห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย.

                    -  ประธานกรรมการดำเนินการฯ รายงานยอดผู้ร่วมพิธี

                    -  ประธานพิธีฯ จุดธูป เทียน สักการะพระพุทธรูป ทำความเคารพธงชาติ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และเข้านั่ง ณ ที่รับรอง

                    -  ประธานกรรมการดำเนินการฯ กล่าวรายงานการมอบทุนการศึกษา เรียนเชิญประธานพิธีฯ และผู้อาวุโสฯ ร่วมมอบทุนการศึกษา

                    -  ประธานพิธีฯ และผู้อาวุโส มอบทุนส่งเสิรมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกตามลำดับ

                    -  ประธานพิธีฯ มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้บริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา

                    -  ประธานพิธีฯ ให้โอวาท

                    -  เจ้าหน้าที่เปิดเพลงมหาฤกษ์

                    -  เสร็จพิธี (ถ่ายภาพ)

การแต่งกาย

ผู้ร่วมพิธีฯ         แต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน

ผู้รับทุนฯ          แต่งเครื่องแบบนักเรียน, นักศึกษา

 

รายชื่อผู้ได้รับทุน "หน่วยในสังกัด นย."

รายชื่อผู้ได้รับทุน "หน่วยนอกสังกัด นย."

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ