โรคต้องห้าม
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2013-10-14 15:06:00
IP: 10.5.50.81
 

 โรคต้องห้าม

           - โรคหัวใจ

           - โรควัณโรคในระยะอันตราย

           - โรคเบาหวานขั้นรุนแรง

           - โรคมะเร็ง ในระยะอันตราย

           - โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

           - โรคอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นอันตราย



   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ