โครงการปฏิบัติงานเชิงรุกรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครทหารพราน ชค.1 และ 3
Posted: สอ.นาวิกโยธิน Date: 2024-03-06 21:49:27
IP: 182.232.183.219
 
 
 
 
 

               สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด จัดทำโครงการปฏิบัติงานเชิงรุกรับสมัครสมาชิกนอกที่ตั้งสำนักงาน กิจกรรมรับสมัครหน่วยนอกพื้นที่สัตหีบ ประจำปี 2567 โดยรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครทหารพรานที่ กองบัญชาการชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 และ 3 จังหวัดตราด  เมื่อวันที่ 6 มี.ค.67   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ