มอบทุนสวัสดิการส่งเสริมสวัสดิการบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-08-17 14:46:00
IP: 116.58.232.124
 
 
 
 
 

พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด และทุนเรียนดี ประจำปี 2566  ณ  อาคารหอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกที่มีรายได้น้อย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนเก่ง มีผลการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรให้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย แอกซ่า และบริษัท สหประกันชีวิต เมื่อวันที่ 17 ส.ค.66

 

 

 

 

  

        
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ