การวางแผนทางการเงินอย่างไรให้เพียงพอ
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2023-08-11 09:52:57
IP: 116.58.232.177
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมการปลูกฝังแนวความคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 เรื่องการวางแผนทางการเงินอย่างไรให้พอเพียง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Money Buffalo คุณจักรกฤษณ์ กิจการรัฐบุตร

 

 

 

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ